Dávají svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti druhým lidem a nenárokují si za to finanční odměnu. Druh na vyhynutí? Druh “dobrovolníci”. Stále jsou mezi námi a stále platí, že jich není nikdy dost.

I Městská knihovna Písek má své spřízněné duše. Naše dobrovolnice v rámci pravidelných setkávání spolku Dobrá pomoc vyrábějí dárky pro neziskové organizace a charitativní projekty. Mnozí dobrovolníci se zapojují do akcí pro veřejnost (Fair Trade snídaně, Noc s Andersenem, Halloweenská noc, Den pro dětskou knihu). Realizovat se mohou i v dalších činnostech - při odborném poradenství, při vedení tvůrčích a tematických workshopů, při realizaci výstav.

Zvlášť si ceníme našich dobrovolných lektorů, kteří jsou ochotni své profesní znalosti využít při vedení kurzů a klubů pro dospělé i děti. Velké poděkování patří také těm, kteří se zapojili do donáškové služby seniorům a imobilním čtenářům. Klub Dobrého slova podporuje dobrovolníky, kteří chodí předčítat knihy do seniorských zařízení.

Pokud vás některá oblast pomoci oslovuje nebo máte jiný nápad, jak byste se o své know-how a čas chtěli podělit s ostatními, uvítáme jakékoli nové podněty. Vaše ochota a energie bude oceněna naším respektem a dobrovolnickými benefity.

I v nové knihovně vznikne řada příležitostí, jak se zapojit do smysluplné a prospěšné práce. Doufáme, že společně vytvoříme obsahově různorodý program moderní a komunitní knihovny, ve které si každý najde to své. V rámci samotného stěhování a přesunu do nové budovy plánujeme oslovit veřejnost. Rádi bychom dopřáli žákům a studentům píseckých škol, aby si odstěhovali “svoje oddělení”. Formou živého řetězu bychom chtěli přemístit i část knih z beletrie. Pokud máte chuť se k tomuto happeningu přidat, kontaktujte prosím naše knihovnice.

Štěpánka Činátlová, Městská knihovna Písek