To ještě víc zkomplikovalo situaci pro obyvatele Truhlářské ulice, kde začala v červenci celková rekonstrukce. Znamenalo to nejen zrušení parkování, ale i výkopy pro nové chodníky a veřejné osvětlení. I když zaměstnanci společnosti Eurovia se snažili omezit přehrazené plochy na minimum, ne vždy se to podařilo.

Problémy by měly skončit, stavbaři dokončí práce do poloviny listopadu a uvolní obě ulice pro parkování. „Ještě do konce roku se budou dělat menší úpravy, jako jsou trávníky nebo výsadba zeleně, ale to obyvatele nebude nijak omezovat,“ doplnil Václav Filip, vedoucí odboru plánování
a investic Městského úřadu Písek.

Truhlářská ulice má nové chodníky s bezbariérovými přístupy, na konci ulice je obratiště pro osobní auta a úklidovou techniku městských služeb, nové je veřejné osvětlení a pěší stezky.

Obyvatelé se mohou těšit na příjemné zelené prostředí. Sídliště obnovu zeleně naléhavě potřebuje, protože část stromů a keřů nepřežila výkopové práce. Břízy v Truhlářské ulici musely ustoupit stavebním úpravám. Podél pěší stezky směřující k dětskému hřišti vznikne oboustranná alej
z jírovců maďalů. Do volné plochy mezi nové a stávající jírovce je k výsadbě navržen platan javorolistý a přímo k dětskému hřišti lípa malolistá.

Právě končící třetí etapa rekonstrukce sídliště Jih bude stát téměř 12 milionů korun. Předchozí dvě etapy týkající se jihovýchodní a centrální části sídliště, se uskutečnily v letech 2012 a 2013. Stály zhruba 15 milionů s DPH a část nákladů pokryla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.