Škola se zapojila do evropského projektu Comenius a společně s dánskými a švédskými učiteli pracovala na výchovně vzdělávacích aktivitách. V současné době se na Benešovce učí angličtina od  prvních tříd. Je to motivační příprava na systematickou výuku od  třetího ročníku.

Oslavy  padesáti let výuky cizích jazyků v ZŠ E. Beneše vyvrcholily v závěru uplynulého týdne  dnem otevřených dveří. Mezi hosty nechyběla bývalá ředitelka ZŠ, nynější starostka Písku Eva Vanžurová. V hojném počtu sem přišli bývalí žáci a učitelé a další veřejnost.

Návštěvníci školy měli příležitost prohlédnout si učebny, tělocvičny, hřiště, jídelnu, keramickou dílnu, školní zahradu i ostatní prostory.

řipraven byl také krátký program, například ukázka práce s interaktivní tabulí, výuka moderního tance, divadlo, zpívání kolem klavíru a další zajímavé akce.