„Počítáme zde s výsadbou sedmadvaceti stromů. Navrhli jsme tři varianty: platan, javor a jasan. Šlo by o kulovou formu odolných dřevin. Vybrán byl platan javorolistý," uvedl vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Miloslav Šatra.

Radní již souhlasili s dodavatelem rekonstrukce. Je jím pražská firma Colas CZ, která nabídla nejnižší cenu 29,5 milionu korun včetně DPH. „Do výběrového řízení se přihlásilo dvanáct firem a rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší nabídkou byl zhruba jedenáct milionů korun. Pro nás je důležité, že se podařilo vysoutěžit nižší cenu, než se předpokládalo," konstatoval místostarosta Vojtěch Bubník.

Práce na rekonstrukci Třídy Národní svobody začnou v dubnu a skončit by měly v listopadu. Počítá se s komplexní rekonstrukcí komunikace včetně podkladních vrstev, vozovek a chodníků a vybudováním parkovacích stání. Součástí budou i úpravy křižovatky na Štychu a křížení Třídy Národní svobody s Čechovou a Svatotrojickou ulicí.

K nejnákladnějším stavebním akcím bude patřit rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně přípojek a rekonstrukce dešťové kanalizace.