Všechny čtyři milevské mateřské školy dostaly od svého zřizovatele výjimku pro nový školní rok. V jedné třídě tak může být až dvacet osm dětí.
Radní města slíbili, co avizovali, a sice, že výjimky udělí, až zájemci naplní novou třídu v Mateřské škole Kytička na starém sídlišti.

Podle slov místostarosty města Martina Třeštíka, který má na starosti školství, byl požadavek splněn, a proto udělení výjimek schválili. „Chtěli jsme se vyhnout stavu, kdyby některé školky byly přeplněné a třída v Kytičce nenaplněná," připomněl místostarosta, proč žádosti tří ředitelek školek o povolení výjimky v dubnu zamítli.

Ředitelka mateřinky Sluníčko Zdeňka Fraňková je ráda, že školka výjimku získala. „Je to dobrá zpráva. Znamená to, že přijmeme více dětí," řekla Zdeňka Fraňková.

Radost mají i v Klubíčku, kam by měly nastoupit všechny děti, které o školku měly zájem. Jak vysvětlila ředitelka Anna  Říhová, výjimka se týká tří  tříd. Ve čtvrté třídě, kam chodí zdravotně znevýhodněné děti, které vyžadují zvýšenou péči, tak bude moci být méně dětí.

V Milevsku se celkem nacházejí čtyři školky – Sluníčko, Kytička, Klubíčko a Pastelka. Nejvíce dětí navštěvuje MŠ Sluníčko, která se nachází v Jeřábkově ulici.
Podle vyhlášky se třída mateřinek naplňuje do počtu dvaceti čtyř dětí, ale zřizovatel může povolit výjimku, a to až o čtyři děti.