Profesionální potápěč musel v Protivíně vyměnit míchadlo v úseku denitrifikace. Jak uvedl za Čevak vedoucí provozní oblasti Západ Petr Matoušek, jedná se o poměrně složitou operaci. „Abychom nemuseli dlouhodobě odstavovat a vypouštět biologickou část čistírny, rozhodli jsme se pro využití služeb potápěče,“ vysvětlil.

Psychiatrická nemocnice Písek otevřela gerontopsychiatrické oddělení, jediné svého druhu v Jihočeském kraji.
Psychiatrická nemocnice Písek otevřela nové oddělení zaměřené na seniory

Do protivínské čistírny odpadních vod povolali potápěče. Musel do pěti metrů.Do protivínské čistírny odpadních vod povolali potápěče. Musel do pěti metrů.Zdroj: Jitka Kramářová, ČevakPotápěče na tomto zařízení vodohospodáři využili poprvé. Jeho úkolem bylo v naprosté tmě v hloubce pěti metrů provést výměnu míchadla. To je nesmírně důležité pro chod celé čistírny. „Míchadlo pro představu slouží k promíchávání kalu tak, aby nedocházelo k jeho usazování,“ doplnil Petr Matoušek.

Čistírna odpadních vod Protivín byla dokončena v roce 1987. V průměru na ni denně přitéká 1500 kubíků splašků za sekundu.