Hlasoval jste v referendu?
Ano, hlasoval jsem pro variantu ne.

K prezidentským volbám přišlo 63 procent Písečáků, k referendu si našlo cestu 45 procenta voličů. Překvapila vás účast v referendu?
Předpokládal jsem, že přijde dostatečný počet lidí, aby bylo referendum úspěšné, ale konečnou vysokou účastí jsem příjemně překvapený.  Jsem rád, že obyvatelé Písku se takhle mohutně zajímají o veřejné dění a problematiku města, a beru to jako dobrý signál pro rozvoj občanské společnosti. Ve věci plaveckého bazénu musíme začít od začátku, tak doufám, že občané budou takto angažovaní i dál, protože minimálně ve dvou otázkách – co postavit a kde to postavit – bude nutné, aby se lidé opět zapojili a vyjádřili se v anketě, co chtějí. Protože pokud  bude účast kolem tisíce lidí, celkový obraz o náladě mezi Písečáky nám to nedá.

Co se bude nyní dít se starým plaveckým bazénem?
Podle znaleckých posudků, které jsme dostali, bude třeba nyní vyčlenit částku zhruba jeden a půl milionu korun na opravy tak, aby se dal plavecký bazén provozovat najisto minimálně dalších pět let. Nejde o závratnou částku. Další otázkou ale je, jak  chceme bazén provozovat? Musíme vzít v úvahu provozní ztrátu, která je ročně 8,5 milionu korun, a také další životnosti bazénu. Zatéká do konstrukcí z přelivů vnitřního a venkovního bazénu a z koupelen. Tyto opravy by si vyžádaly daleko vyšší částky a musíme brát ohled na to, že jde o budovu v budoucnu určenou ke zbourání. Já se k této větší investici nekloním. V takovém případě ale musíme počítat s tím, že stavba bude prudce degradovat.

Dočkají se tedy Písečtí opětovného zprovoznění velkého venkovního bazénu?
To bychom museli investovat tu větší částku.

V čem bude oprava, do které se město pustit musí, spočívat?
Pod nosné části konstrukce budeme muset instalovat výdřevy a nutná bude i investice do technologií. To jsou nezbytné věci, které musíme udělat, pokud chceme, aby bazén mohl fungovat déle než několik měsíců.

Lidé, kteří pracují na plaveckém bazénu, měli dostat začátkem roku výpovědi. To se, předpokládám, ruší . . .
Ano. V souvislosti s vyhlášením referenda jsme museli přerušit veškeré práce na aquaparku. Výpovědi nyní  samozřejmě  nedostanou, když budeme sportoviště provozovat dál.

Nerozhodne město nakonec zastavit plány na stavbu aquaparku v Písku úplně?

Z mého pohledu dalo referendum i pokyn, abychom nový bazén stavěli. Nebylo to  o tom, že tady plavečák být nemá, ale o tom, že má být jinde. Musíme začít připravovat něco na jiném místě.

Jste za polovinou volebního období. Nepřenecháte to až nástupcům?

Do příprav se určitě pustíme, i když to daleko nedotáhneme. Myslím, že jsme schopni stihnout studii proveditelnosti,  pokud jde o lokality uspořádáme veřejnou anketu na téma, co by si lidé v těch lokalitách představovali, jestli to má být klasický bazén nebo aquacentrum. Do dvou let by tedy mohlo být jasno, kde bude stavba stát, a zda to bude bazén nebo aquacentrum.

Nebudou zastupitelé nyní, když jim občané rozhodnutí zvrátili v referendu,  poněkud bázliví v rozhodování?

I v rámci přípravy současného projektu jsme se snažili zapojovat občany do rozhodování prostřednictvím anket. V tom budeme pokračovat. Vyhlašovat referendum nepovažuji za nejšťastnější. Možná ten nápad na zastupitelstvu ale padne. Referendum, které vypíše město, ale zcela jistě nebude tak úspěšné, jako to, které vznikne z občanské iniciativy. Vidím to na cestu anket. Ale samozřejmě, že po nějaké době, přesto že budeme dělat ankety, se může objevit někdo, kdo běh věcí třeba dalším referendem může zvrátit. Může to být sisyfovský boj, že se vždy dopracujeme na hranu něčeho, a pak to někdo shodí. To se může stát.

Dočká se tedy Písek v budoucnu aquaparku?
Tím, že se proces zvrátil, to může trvat dlouho a možná přesáhnout i mé věkové vyhlídky. V optimistickém výhledu ale může aquacentrum stát někdy v letech 2020 2021. To by ale muselo vše klapat jako po drátkách. Navazovat na sebe, nesměl by se objevit žádný problém v zastupitelstvu, občané by museli projevovat zájem.

V roce 2020 už ale asi nebude stát dvě stě milionů korun?
To nebude stát určitě, už jen z toho důvodu, že žádná jiná lokalita v Písku není připravená. Vždy tam bude muset být investice navíc proti místu pod hradbami. Protože tam jsme chtěli stavět novou stavbu na stávajících základech. Jakákoliv jiná varianta bude nákladnější, do dvou set milionů bychom se možná dostali pouze v případě stavby klasického plaveckého bazénu.

O některých místech pro nový bazén jste mluvili na debatě s veřejností loni na podzim. Jaké lokality tedy přicházejí v úvahu?
Tam jsem prezentovali místa, se kterými přišel přípravný výbor – zahrada městských služeb, Výstaviště, pod lesnickou školou. Naprosto nevhodná je zahrada městských služeb. Pozemkem vede biokoridor. U dalších dvou je stavba možná, ale u žádné si nedovedu představit venkovní pláž. 
  Další lokality, o kterých se mluví, jsou bývalá Žižkova kasárna, tam ale není jasné vlastnictví pozemků, nebo bývalá vojenská vodárna za Portyčí. Současná lokalita měla výhodu v centru – všude měli lidé stejně daleko, to snad ještě splňuje Výstaviště.

Až se současný bazén zbourá, vznikne zde proluka, může zde vyrůst něco jiného?
Ano, teoreticky to možné  je, územní plán to umožňuje.  to bude ale rozhodování až na přespříští volební období. Bazén musí na místě stát, dokud nepostavíme aquapark.