Všichni tři ředitelé milevských škol, jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj, se přihlásili do konkurzu. V nich budou obhajovat svoji funkci. Krajský úřad využil novelu zákona a vyhlásil výběrová řízení na místa ředitelů, kteří jsou ve funkci šest a více let. V Milevsku se to týká gymnázia, SOŠ a SOU  i základní umělecké školy.

„Ano, budu se ucházet o místo ředitele, protože funkci vykonávám již od roku 1992. Školu jsem provedl změnami zřizovatelů, razantními změnami zákonů a spoustou 'drobnějších' úskalí až k dnešnímu stavu, kdy poslední maturanti zařadili svými skvělými výkony naši malou školu na druhé místo v Jihočeském kraji,“ řekl včera ředitel milevského gymnázia Evžen Jiroušek.               

„A to, co není ve škole tak dobré jako tento výsledek, je třeba posunout výš, na což se již těším,“ dodal ředitel gymnázia.
Pozici ředitele se pokusí obhájit i Vladislav Horek ze ZUŠ Milevsko, který je ve funkci deset let. Co si o vyhlášených konkurzech myslí, nechtěl sdělit. „Bez komentáře,“ řekl.

Ředitelka SOŠ a SOU Milevsko Dagmar Švárová, která školu vede čtrnáct let, byla sdílnější. „Je to zákon a s tím nic nenadělám,“ řekla Dagmar Švárová, která se také do konkurzu přihlásila.

Podle Evžena Jirouška by měl zákon určovat pravidla, a to pokud možno jednoznačně a srozumitelně. „Tato novela má ovšem takové právní výklady, že někteří zřizovatelé konkurzy vyhlašují a jiní ne. Nezáviděníhodná situace pro zřizovatele i ředitele,“ vysvětlil Evžen Jiroušek, podle kterého mají zřizovatelé díky výkaznictví, vlastní kontrolní činnosti a inspekcím České školní inspekce dostatek informací o svých školách a mají všechny nástroje k zjištění dalších jakkoli podrobných informací.

„Zřizovatelé jmenují ředitele do funkce, a tedy i z funkce odvolávají, a to bez ohledu na časové vymezení. Proto považuji tuto změnu zákona za nadbytečnou,“ dodal ředitel milevského gymnázia Evžen Jiroušek.

Konkurzy se na jihu Čech týkají ředitelů v osmdesáti dvou školských zařízeních.