V rámci stavby je navržena oprava komunikace i oboustranného chodníku a vyznačení parkovacích pruhů. „Součástí je také rekonstrukce vodovodu včetně přípojek, jednotné kanalizace, přípojek kanalizačních od dešťových svodů a vpustí," uvedl místostarosta Písku Josef Knot.

Při rekonstrukci bude odstraněná celá konstrukce vozovky včetně přilehlých obrubníků a chodníků.

V prostoru ulice se vykácí celkem čtyřicet čtyři stromů, jedná se o čtyřicet tři javorů 
a jednu slivoň. Dále budou 
v prostoru ulice odstraněny keře a křoví. „V místě pokácených javorů budou vysazeny znovu kulovité javory. Zelený pás na levé straně ulice bude rozšířen a zelený pás nalézající se na pravé straně bude zachován ve stávající šířce," vysvětlil vedoucí odboru rozvoje a investic MÚ Písek Václav Filip.

Zrekonstruují se také podzemní rozvody veřejného osvětlení včetně světel. Jejich počet bude navýšen z osmi na jedenáct.

Stavební práce by se měly zahájit v květnu letošního roku a dokončit v listopadu. „Předpokládané finanční náklady činí téměř 18,8 milionu korun bez DPH. Hlavním hodnotícím kritériem bude cena," dodal Josef Knot. Rozpočet města pro letošní rok 
s touto akcí počítá.