Představení připomene mimo jiné příběh Dagmar Šimkové, písecké rodačky a politické vězeňkyně. Vila, ve které strávila dětství, totiž stojí jen kousek od bývalé úpravny vody. „Propojení bývalé funkcionality budovy s konkrétním osudem Dagmar Šimkové, stejně jako kontexty se současnou společenskou a politickou situací jsou výchozí materií projektu,“ uvedl Pavel Štourač, umělecký vedoucí souborua režisér inscenace.

Na umělecké části projektu se vedle členů Divadla Continuo a jeho dlouhodobých spolupracovníků podílí účastníci z dvanácti zemí Evropy i zámoří, kteří po dobu čtyř týdnů pracují na vytvoření výsledné inscenace. Scénografické řešení projektu vzniká ve spolupráci Heleny Štouračové, Jakuba Štourače a Filipa Bednára, hudební kompozici pro inscenaci vytváří společně s účastníky projektu švýcarský kontrabasista a skladatel Hannes Giger.

Vstupenky na představení budou na místě za 290 korun.

Divadlo Continuo je mezinárodní divadelní soubor založený v roce 1992. Práci Divadla Continuo je prakticky nemožné žánrově zařadit. Ve svých projektech propojuje pohyb, tanec a fyzické herectví s postupy loutkového divadla, živou hudbou a výraznou výtvarnou stylizací.

V rámci projektu budou připravené i doprovodné akceve spolupráci s Městskou knihovnou Písek, a to:

Výstava o Dagmar Šimkové – „Ta krásná holka z vily nad řekou“

Městská knihovna Písek, do 16. 8.

Beseda za účasti uměleckého vedoucího Divadla Continuo Pavla Štourače, pamětnice Hany Truncové, která byla vězněna spolu s Dagmar Šimkovou, píseckého historika a spisovatele Pavla Sekyrky, jehož otec byl rovněž politickým vězněm a historika Michala Louče (ÚSTR), jehož odborné zaměření jsou političtí vězni a vězeňství.

Městská knihovna Písek, 10. 8. od 16 hodin