Město připravuje úpravu pravého břehu Otavy mezi Kamenným a Novým mostem.  S tím, jak by mohla tato část nábřeží vypadat, se mohou   občané seznámit na prezentaci  za účasti zástupců města Písku.
„Prezentace se uskuteční v úterý 16. září v 17 hodin a zájemci se sejdou na nábřeží u Kamenného mostu," informoval  Roman Ondřich, tiskový mluvčí města Písku.
Až si občané prohlédnou  úsek nábřeží, který čekají změny, bude prezentace pokračovat v Diskusních trámech Sladovny.
„Máme zájem, aby občané věděli o projektu co nejvíce a rádi uslyšíme jejich připomínky a návrhy," uvedl starosta Písku Ondřej Veselý.
Ve  Sladovně bude možné  diskutovat také s autory návrhu na pravobřežní mezimostní městský parter  v Písku.