Autorka Jaroslava Pixová se velmi podrobně zabývá všemi osadami, samotami, mlýny, penziony a přívozy, které zde stávaly. Zabíhá i do Štědronína, Plazů a Zvíkovského Podhradí, které sice voda nepohltila, ale staly se velmi důležitými a vyhledávanými letovisky. Tehdejší rušný život u řeky a jedinečnou atmosféru dokresluje i vypravování lidí, kteří na tato místa i časy velmi rádi vzpomínají. Večer bude doplněn promítáním krásných fotografií, začínat budeme v 18 hodin ve výukové učebně a vstupné je 30 Kč. Po skončení besedy bude možnost si zakoupit autorčiny knihy.

Martina Kortanová