Slučování pozemků do velkých celků je podle starosty Pavla Hrocha pro některé podnikatele velká hrozba, a proto některé majitele od pozemkových úprav zrazují, protože se obávají, aby majitelé půdy nezačali velké pozemky pronajímat třeba konkurenci. „Vyhovuje jim to, že mají s jedním majitelem uzavřené smlouvy třeba na 27 pozemků. Někteří lidé se bojí, že o pozemky přijdou, ale když se jim vše vysvětlí, většinou nemají nic proti,“ dodal Pavel Hroch.

Projektanti, kteří pozemkové úpravy zpracovávají, myslí i na to, aby byly všechny pozemky přístupné. Budou tu proto obnovené některé zaniklé cesty a také vzniknou nové. Podle jejich polohy a využití bude projekt navrhovat asfaltové nebo zpevněné štěrkové povrchy cest, které budou na pozemcích obce. Cesty proto budou moci využívat majitelé okolních pozemků bez obav z případného konfliktu, že jim někdo nebude chtít umožnit projet. Podle zástupkyně Státního pozemkového úřadu, pobočky Písek Dany Haertlové by mohly pozemkové úpravy v Předbořicích začít platit po veškeré legislativě v polovině příštího roku a poté by měly být cesty vybudované.