Třináctka byla tentokrát šťastná. O ples byl nebývalý zájem, bylo plno. K tanci i poslechu hrála osvědčená kapela Johny Band. O zahájení se postaralo taneční centrum Z.I.P. s choreografií „Bruno“ Terezy Haškové. Poté potěšila svým vystoupením Tereza Bečvářová coby „Elfka“. S tombolou pomohla řada přátel a sponzorů.

Celková atmosféra byla výborná, všichni se velice dobře bavili, taneční parket byl stále plný.
Všichni, kdo se zúčastnili nebo jinak pomohli s realizací, přispěli zdravotně postiženým dětem. Získané finanční prostředky jim zpříjemní jejich život.

Zdenka Staňková, Diacel Písek