Žáci se mimo jiné dozvěděli, proč je důležité obnovovat ovocná stromořadí v krajině, jaká pravidla je při výsadbách třeba dodržovat a také jakým způsobem město Písek o ovocné stromy v krajině pečuje.

K mulčování třešní, hrušní a slivoní, které byly v lokalitě vysázeny v roce 2022, byl použit slamnatý hnůj, který pro tento účel věnovala Farma Semice. Mulčování ovocných stromů, ke kterému lze kromě hnoje použít také štěpku nebo trávu, je pro mladý strom po výsadbě prospěšné hned z několika důvodů. Tím hlavním je, že se díky vrstvě organického materiálu rozmístěného okolo stromku zabraňuje nadměrné ztrátě půdní vláhy v období letních přísušků. Mulč však také zabraňuje růstu plevelů pod stromem a v neposlední řadě chrání půdní bakterie a živočichy před přehříváním, protože pro ně vytváří příznivé mikroklima. Půda pod ovocnými stromy v Semicích tak bude po celé léto kyprá a plná života, což by se mělo projevit v jejich bujném a zdravém růstu.

Po dokončení mulčování jsme se s deváťáky přesunuli do starého ovocného sadu Na Flekačkách, kde mohli vidět, jak ovocný strom vypadá po 80 až 100 letech života, ale také to, jak probíhá obnova takového extenzivního ovocného sadu. Žáci se zde rovněž dozvěděli o nejvzácnějších starých ovocných odrůdách, které Na Flekačkách rostou. Pokud sem přijdou v polovině srpna, budou moci okusit například sladkou chuť jablka krajové letní odrůdy Medové české. Třešně a višně, kterých je v sadu nejvíce, však letos neochutnají, jejich úrodu totiž zničil pozdní jarní mráz, který stromy zastihl, když byly v plném květu.

Odbor životního prostředí tímto děkuje Základní škole Cesta za příkladnou spolupráci.

Michal Maňhal, odbor životního prostředí MÚ Písek