Žije usedlosti ve Třešni, kde se stará o své hospodářství. Na svůj věk se těší dobrému zdraví a duševní pohodě. Vše nejlepší a hlavně hodně zdraví jí za Obecní úřad Záhoří přišli popřát starosta Petr Kápl s matrikářkami Miladou Káplovou. Oslavenkyni předali dárkový balíček a
květiny, poté si společně připili i s její dcerou Boženou a zetěm Pavlem Černým.

Petr Kápl, starosta obce Záhoří