Sbor má 25 členů ve věku 4 – 15 let. Veronika Kopecká skladby pro dětské muzikanty a zpěváky připravila tak, aby každý člen měl své sólo pěvecké nebo hudební. Soubor měl pět houslistů, tři violoncela, flétny, píšťaly, trubky, bubínky a další. Zazněly skladby od A. Michny z Otradovic Andělské přátelství, od H. Purcella Chaconne, Rondo, Menuet a Air ze Suity Abdelazer, pásmo lidových písní a filmové melodie (z dětských večerníčků, z filmu Piráti z Karibiku nebo z filmu Misie, hudba Ennio Morricone).

Koncert byl překrásný, děti byly dokonale připraveny, tolik talentů jsme měli možnost vidět a slyšet na jednom místě. Velké poděkování patří Veronice Kopecké, za to, že ve svém volném čase dělá pro děti tak náročnou, záslužnou a krásnou práci. Dětský sbor Musica Marcato opravdu pohladil po duši a nyní se už můžeme těšit na další, již v pořadí třetí letošní koncert pořádaný Farní charitou Milevsko. Písničkář, kytarista, skladatel a bavič Pavel Helan zavítá do Milevska v pondělí 17. června v 18 hodin. Koncert se uskuteční v klášterní bazilice Navštívení Panny Marie v Milevsku. Srdečně zveme.

Alena Růžičková