Dětská psychiatrická nemocnice Opařany se obrátila na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Písku, aby převzal základnu bývalého dětského stanového tábora včetně stavebního pozemku v Kolišově. Tento majetek je pro ně již nepotřebný a nevyužitelný. ÚZSVM prodal stavbu i s pozemkem za kupní cenu 156 tisíc korun.

Stavba, která se nachází uprostřed lesů v blízkosti rybníka a sloužila jako základna pro stanový tábor, stojí na dvou stavebních pozemcích, přičemž druhý pozemek byl cizího vlastníka. Není zde žádná elektrická instalace, rozvod vody ani sociální zařízení. „Byla užívána pro uskladnění stanových železných konstrukcí či jako kuchyňka nebo sklad,“ uvedla Eva Spálenská za ÚZSVM.

O stavbu projevili zájem manželé, kterým se líbilo především umístění v lesích, a nabídli cenu 156 tisíc korun. „Avšak na základě zákona musel být dále osloven majitel druhého stavebního pozemku, který měl předkupní právo,“ vysvětlila Eva Spálenská s tím, že majitel měl o stavbu a stavební pozemek zájem a uplatnil své předkupní právo. „Vlastní v katastrálním území Kolišov i další nemovité věci a jistě majetek využije,“ dodala Eva Spálenská.