Informoval nás, k jakým zásahům hasiči vyjíždí a podle čeho je poznáme. Upozornil děti i na to, jak se zachovat, pokud uvidí zraněnou osobu nebo požár.

Nejen chlapcům, ale i děvčatům se rozzářila očka, když si mohli prohlédnout vybavení hasičského auta, sednout si do auta, vyzkoušet si hasičskou helmu a zkusit stříkat vodu hadicí. Na památku na tento den jsme pořídili i několik fotografií. Akce se dětem velice líbila a oběma hasičům patří velké poděkování.

Jitka Nosková, MŠ Čimelice