Na místě se jich ujalo několik hasičů, kteří měli službu. Postupně jim ukázali veškerou dostupnou techniku a vybavení, nástroje, které nutně potřebují k vykonávání náročné práce, uniformu a další výstroj hasiče. Některé věci si mohly děti vyzkoušet, některé jim předvedli, jak fungují, velkým lákadlem bylo použití hasičské stříkačky, tu si chtěly zkusit všechny děti. Došlo i na fotbálek v tělocvičně a k výstupu na hasičskou věž. Hasiči se snažili ukázat dětem maximum, zodpovědět jim všechny otázky. Velice je překvapil zájem tak malých dětí po celou dobu exkurze a paní učitelky se shodly, že práci hasičů ani neumí docenit, je to obrovský záběr.

Ve školce si děti vymalovaly k tématu pracovní listy, řadu dní jim všem vydržela jako největší zábava hra na hasiče při jakékoli příležitosti. Jeden chlapec namaloval veliké hasičské auto i s vybavením tak, jak ho zaujalo, a jak si zapamatoval.

Zdenka Staňková, 11. MŠ Písek - Hradiště