V krásném prostředí zámečku Vysoký Hrádek, kde se infocentrum nachází, nás přivítala milá paní průvodkyně, která všechny seznámila s organizací a průběhem naší exkurze.

Nejdříve zahájili prohlídku s výkladem žáci ZŠ. Děti z mateřské školy se mezi tím s chutí pustily do dobrot, které měly v baťůžkách. Po svačině si děti prohlédly expozici, kde se nacházely různé modely, PC programy a grafické panely.

Žáci ze ZŠ si mohli mimo jiné otestovat své znalosti v zábavném kvízu a seznámit se s vybranými prostorami elektrárny ve virtuální procházce na PC.
Nejzajímavější část naší exkurze byla v kinosále, kde se děti a žáci pomocí počítačové animace nenásilnou formou seznámili s činností jaderné elektrárny.
Na závěr naší návštěvy každý dostal odměnu v podobě pexesa, balónku a omalovánek.

Vraceli jsme se domů, do Albrechtic, plni zážitků a dojmů.

Zdeňka Lidinská