Jednalo se o kolokvium v rámci přeshraničního projektu JFoS s názvem Lidová kultura /Volkskultur AT-CZ zaměřené kromě jiného na dětský lidový zpěv a dětský lidový kroj. Kromě zástupců Kovářovánku byly účastny i děti ze souborů Javoráček, Doudlebánek, Prácheňáček. Ten také v úvodu vystoupil se svým pěkným kulturním programem.

Následně se uskutečnil fotoshooting, při kterém probíhala fotodokumentace dětí v lidových krojích pro potřeby plánované publikace. Dále děti se svými vedoucími nahrávaly lidové písně, jež budou také součástí prezentačních aktivit uvedeného projektu.

PS: Kovářovskétradice.cz rozvíjejí aktivity pro děti i za přispění jejich rodičů a tak patří velké poděkování za pomoc při sobotní akci maminkám Ivě Kroupové, Michaele Fumfálkové, Vendule Jandové a Vlaďce Kubíčkové.

Kovářovánek na kolokviu reprezentovala děvčata Matylda Mandovcová, Barbora Kroupová, Eliška Fumfálková, Nina Jandová.

manželé Milan a Pavla Škochovi