Úkolem bylo doma společně s dětmi vyrobit jakéhokoliv Podzimníčka z přírodního materiálu a přinést do mateřské školy, kde jsme všechny Podzimníčky vystavili, aby se všichni mohli potěšit nádhernými nápady. Věřte, že bylo co obdivovat, neboť nápaditost rodičů byla opravdu veliká.

Podzimníčci.

Touto cestou chceme všem rodičům, kteří se akce zúčastnili, moc poděkovat. Věříme, že chvíle strávené při společné práci si užili a děti tím obohatili o nové zážitky.

Za MŠ Čimelice Jitka Nosková