Děti si prohlédly zámecký park, kde mohly vidět vodotrysk, záhony plné květů a nádherné pávy.

Děti z čimelické mateřinky se projely na lodi.

Plavba parníkem se dětem velmi líbila. Domů odcházely obohacené o obrovský zážitek. Akce se vydařila a počasí bylo ideální.

Za MŠ Čimelice Jitka Nosková