Děti si nejdříve prohlédly pod vedením Kláry Koubové celou výstavu. Povídaly si především o betlémech, průvodkyně se jim snažila srozumitelnou cestou vysvětlit postup práce s papírem, jak takové obrázky vznikaly. Děti viděly i mnoho krásných knih, které pan Kubašta vytvořil. Paní učitelky se při prohlížení přenesly do svého dětství. V druhé části se všichni přesunuli do učebny, kde si děti svůj betlém vyrobily a moc se těšily, až si ho odnesou domů pod vánoční stromeček.

Zdenka Staňková, 11. MŠ Písek - Hradiště