Akce se konala v polesí Hůrky, kam byly děti dovezeny dvěma autobusy. Při slavnostním zahájení byli dětem představeni všichni organizátoři a pracovníci, nechyběl ani hudební doprovod trubačů.

Žáci byli poté rozděleni do sedmi družstev, která se vydala na jednotlivá stanoviště. Děti se mohly seznámit např. s přístrojem na měření výšky a vzdálenosti stromů, zopakovaly si, jak se dá podle letokruhů u stromů spočítat jejich stáří, mohly si ověřit, jaké znají druhy ryb a také si zkusit s prutem i vrhací sítí správně nahazovat. Jinde se snažily odhadnout z jakého stromu je jaký kousek dřeva, dozvěděly se také, jakým způsobem se v lese stromy třídí a prořezávají. Nechyběly ani lebky a parohy, u kterých děti opět mohly hádat jejich původní majitele. Všichni si mohli také vyzkoušet zasadit si malý stromeček a nechyběla ani ukázka těžby dřeva. Po dopoledni stráveném v lese na čerstvém vzduchu čekala nakonec na každého účastníka sladká odměna.

Organizátorům z Krajského školního hospodářství České Budějovice společně s Nadací dřevo pro život patří velký dík, žáci se mohli dozvědět spoustu nových informací, i když některým to nedalo a odbíhali hledat a sbírat houby.

Lenka Šindelářová, asistentka pedagoga, ZŠ J. K. Tyla Písek