Letošním tématem byla cesta kolem světa. A protože nám přálo počasí, mohli jsme navštívit i ty nejvzdálenější a nejexotičtější země naší planety.

Děti se tak povozily na koni v Anglii, zaskákaly si jako klokan v Austrálii, vyzkoušely si, jaké je to být rybářem v Norsku, poznávaly vůně orientu v Indii, zjistily, že pracovat s japonskými hůlkami není žádná legrace. Dále například bouraly velkou čínskou zeď, hledaly drahokamy v Jihoafrické republice nebo lovily lvy v Namibii.

V Itálii poskládaly pizzu a celé odpoledne se také v Německu opékaly špekáčky. Odpoledne jsme zakončili v americkém Hollywoodu, kde jsme odměnili nejlepší výtvarníky, zpěváky, jedlíky a perfomery.

Za spolek Kocanďáci Kamša