Do své školy přizvaly nejdříve pana starostu a připravily si pro něj hodně zajímavých otázek. Vymyslely celou řadu dotazů. Jak se člověk stane panem starostou, kde se v Kestřanech bere pitná voda, kam použitá voda odchází, co se děje při povodni. Zajímaly je i další problémy, zda je v obci více dětí nebo babiček a dědečků, zda mají všichni kde bydlet, ale hlavně věděly, že se mohou pana starosty na všechno zeptat. Klidně a trpělivě jim odpověděl.

Děti tak zjistily, jak složitá a dlouhá je cesta pitné vody, která teče lidem v Kestřanech z kohoutku, stejně tak, jak je složitý problém postavit funkční kanalizaci. Hned druhý den se o to děti pokoušely a sestavovaly potrubí tak, aby mělo ten správný spád. Další den si pozvaly odborníky z Mezinárodního environmentálního vzdělávacího, poradenského a informačního střediska ochrany vod Vodňany. Ing. Petra Plachtová a Mgr. Miroslav Boček přijeli s programem Tajemství vody a zajímavým způsobem, formu hry a velmi poutavě vysvětlili, jak fungují čistírny odpadních vod. Během programu děti sestavily funkční potrubí, naučily se kouzlit s vodou, ale hlavně prožily krásné dopoledne, při kterém si zacvičily a zazpívaly.

Za MŠ Kestřany Věra Chaloupková, ředitelka