V rámci ukázky výcviku psů měly děti možnost vidět, jak psi reagují na povely svého pána, jak dokážou vyhledat ztracený předmět, aportovat a zadržet pachatele.

Děti v Čimelicích navštívili policejní psovodi.

Na závěr si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet sílu policejního psa při přetahování s lanem. Oběma psovodům patří naše poděkování za zajímavou a pro děti dobře připravenou ukázku.

Za MŠ Čimelice Jitka Nosková