Děti měly na jedenácti stanovištích plnit různě obtížné úkoly. Snažili se i ti nejmenší, protože věděli, že je na konci čeká poklad. Děti si z pirátské truhly mohly vybrat odměnu – malou hračku.

Moc si vážíme všech našich hodných rodičů, kteří obětovali svůj čas a zpříjemnili dětem dopoledne – paní Šatavové, Hesounové, Brožové, Vališové, Boháčové, Kropáčkové, Mádlové, Písaříkové, panu Paterovi a hlavně paní Kvěšové, která všechny soutěže připravila.

Ve školce na děti čekalo překvapení od paní uklízečky a kuchařky v podobě druhé truhly, kde si každý našel zlaťák – čokoládovou minci a každá třída ještě pohádkovou knihu.

Zdenka Staňková, 11. MŠ Písek - Hradiště