V Klukách však děti z organizačních důvodů nocovaly v knihovně o den dříve, tedy ve čtvrtek 28. března. Akce se v naší vsi těší velké oblibě, a tak se i letos sešlo hodně účastníků. Celkem 37 dětí přišlo do školy obtěžkáno spacáky, karimatkami a hlavně dobrotami na společnou večeři. Všichni se těšili, jaký program pro ně bude přichystán. Letošní rok se nesl ve znamení výročí nakladatelství Albatros. Právě toto nakladatelství je v ČR exkluzivním vydavatelem knížek o Harry Potterovi. Proto jsme si vypůjčili z kouzelnické školy v Bradavicích kouzelný klobouk, který děti rozdělil do 4 kolejí. V těchto skupinách pak plnily všechny úkoly. Nejprve měly za úkol najít po škole chybějící části básničky, sestavit ji a následně ji kamarádům zarecitovat. Už během recitace jsme slyšeli, jak se začínají ozývat kručící bříška, tak jsme se odebrali na večeři. No, na večeři ani ne. Spíš na opravdovou hostinu.

Když se všichni najedli, pokračovali jsme v plnění úkolů. Postupně se skupiny vystřídaly na 4 stanovištích. Na prvním se děti dozvěděly, jak vzniká kniha, a dokonce si každý svou malou knížku vyrobil. Druhé stanoviště se věnovalo H.Ch. Andersenovi, 3. Petru Sísovi a 4. stanoviště bylo v místní knihovně. Tam byl pro děti připraven kvíz o nakladatelství a jeho autorech. Všechny děti zde dostaly malý dáreček od obecního úřadu, knihovny i pořadatelů Noci s Andersenem.

Všichni jsme se dobře bavili, tak jsme si ani nevšimli, že už se blíží 10. hodina a s ní čas chystat se ke spánku. Tak se děti převlékly do pyžam a zalehly do spacáků. Po krátké noci se společně nasnídaly a mohly se těšit na další akci, na projektový den, který pro ně jejich paní učitelky připravily.

Ráda bych poděkovala všem zúčastněným dětem, že byly hodné a všechny úkoly plnily s nadšením. Dále rodičům za hostinu, kterou dětem připravili Obecnímu úřadu za dárečky a výbornou snídani. Největší poděkování však patří paní učitelkám Šefránkové, Lukášové a Breburdové, které se organizace zhostily s nadšením a pomohly mi připravit akci, na kterou snad budou děti rády vzpomínat.

Monika Hrdinová, Knihovna Kluky