Předpověď úplně dobrá nebyla, ale nakonec to vyšlo. Pro děti z 11. MŠ byla naplánovaná akce, kterou připravili rodiče z Veselé školky, areál hřiště ochotně zapůjčila TJ Hradiště.

Téma letošního sportovního dne byl cirkus. Děti si musely vyrobit peníze, aby si mohly od principála koupit vstupenky = kartičky na zapisování splněných úkolů. Rodiče, většina v cirkusových převlecích, měli připravená stanoviště s cirkusovými disciplínami, které děti statečně zvládly. Za vyplněné kartičky čekala všechny odměna.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na SPORTOVNÍM DNU V CIRKUSU, který uspořádalo sdružení rodičů Veselá školka ve spolupráci s 11. MŠ a za podpory TJ Hradiště.

Všichni společně připravili pro všechny děti krásné dopoledne: Paní Kvěšová, Malířská, Vališová, Borlová, Kropáčková, Mádlová, Křesinová, Matásková, Šatavová, Boháčová, Rotová, Prokopová, Hesounová, pan Patera, děda Novák a hlavní organizátor – paní Hájíčková.

Největší odměnou pro všechny bylo skvěle prožité dopoledne, které si užili nejen malí, ale i velcí. Těšíme se na další společnou akci.

Zdenka Staňková, 11. MŠ Písek - Hradiště