Téma bylo Staré řecké báje a pověsti. Hrály se různé hry - například boj o pás královny Amazonek, Sirény, cesta Minotaurovým labyrintem, Medúza, cesta do podsvětí, což byla tajemná cesta potmě lesem.

Všichni povečeřeli v restauraci. V zasedací místnosti obecního úřadu si pak všichni hráli téměř až do rána, dokud měli síly. Děti pak spaly v knihovně. Ráno všichni společně posnídali a děti se pak vrátily k rodičům. "Bez pomocníků, z nichž jsou nám někteří věrní celých dvanáct let, let bychom takovou akci pořádat nemohli," chválí spolupráci knihovnice Štěpánka Rybníčková.

A o tom, že si děti ve věku od šesti do třinácti let zábavný program užívaly, svědčilo jejich nadšení, se kterým se pouštěly do soutěžení.