Připravila ji knihovna města Hradce Králové ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků 08 v rámci projektu Littera.

„Jak se hraje? Děti v průběhu roku čtou knížky označené samolepkou perlorodka. K takto označené knize dostanou hrací kartu. Za každou správně zodpovězenou kartu dostanou perlu. Získané perly budou děti navlékat na vlasce přímo v dětském oddělení. Díky tomu perly neztratí, a navíc budou moci porovnat svůj výkon s výkonem ostatních," informovala Lucie Hrdličková z dětského oddělení písecké knihovny. Její kolegyně Klára Cendelínová k tomu dodává: „Cílem soutěže je rozvíjet u dětí motivaci k četbě, práci s textem, práci s informacemi, a v neposlední řadě i zajistit jim způsob kvalitního trávení volného času."

Děti by neměli s přihláškou váhat, protože čím dříve, tím lépe. Soutěž se bude konat celý letošní rok a slavnostní vyhlášení pak bude v lednu roku 2015.

„Hodnotné ceny získají nejlepší lovci, vybírat se bude z knihomolů z celé České republiky. Malé ceny ale děti mohou sbírat v naší knihovně během celého roku. Podrobnosti najdou na webu nebo přímo v dětském oddělení," potvrdily Lenka Hrdličková a Klára Cendelínová z dětského oddělení Městské knihovny v Písku.