Pro děti byly připraveny zábavné soutěže. Nejprve si zahrály na Popelky, když přebíraly luštěniny, poté měly za úkol nasbírat co nejvíce předmětů začínajících na určité písmenko. Poslední soutěží bylo obalování mumie, kdy se děti rozdělily do skupinek, v nichž vždy vybraly jednoho dobrovolníka, kterého obalily do toaletního papíru. Přestávky mezi soutěžemi vyplňoval svým bohatým repertoárem tanečních písniček pan školník.

S dětmi se do soutěží i tančení aktivně zapojovali rodiče a dokonce i prarodiče. Na závěr čekala na děti bohatá tombola. Cestu do Hrejkovic si v sobotu našlo dohromady 92 dětských masek v doprovodu 92 dospělých. Všichni se shodovali na tom, že si celé odpoledne moc užili a těší se na příští rok.

Michaela Volfová