Děti přivítala babička Kořenářka.Paní učitelky připravily pro děti bohatý program, při kterém s pomocí babičky Kořenářky poznávaly přírodu – květinky, bylinky, stromy, keře, ale také zvířátka, učily se pomáhat jeden druhému, sportovaly, dováděly, zpívaly a užívaly si všech plánovaných i neplánovaných překvapení. Celým pobytem panoval smích a dobrá nálada. S hladovými bříšky malých strávníků si hravě poradila hotelová kuchyně a samozřejmě maminky dětí, které nám přibalily spoustu dobrot a laskomin. Pyžámková a baterková párty, rautíky z dobrot od maminek a táborák s buřtíky nemohly chybět. Na stýskání nezbýval čas.

Tečku za prima týdnem v přírodě si dovolím udělat velkým poděkováním všem, kteří se na báječném týdnu podíleli – svěřeným dětem za vzorné chování a veselou náladu po celý týden, personálu Park Hotelu Orlík za milé přijetí a ochotu a starostlivost o naše šikovné děti po celou dobu pobytu, paním učitelkám za perfektně připravený, akcemi a činnostmi nabytý týden a v neposlední řadě i počasí, které nám přálo a vydrželo, jak jsme si všichni přáli.

Jarmila Svobodová, 15. MŠ Písek