Poprvé se jednalo o projekt k ozvučení prostoru domova pro seniory. V pokojích jsou instalovány reproduktory s ovládáním hlasitosti a volbou programu. Ústředna a ostatní vybavení jsou umístěny v pečovatelně a společenské místnosti. Služba je určena seniorům s průměrným věkem okolo 86 let, kteří již nejsou schopni žít sami, osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence.

Pomoc domovu pokračovala nyní poskytnutím peněz školní družině při ZŠ J. K. Tyla v Písku, kde děti tvořily dárky, kterými nyní před Velikonoci potěšily klienty zařízení. Obrázkya výrobky s velikonoční tematikou předali žáci klientům písecké diakonie a zároveň zazpívali a zarecitovali.