„Máme v Sokole kronikářku, která učí v Březnici. A když jsem za ní jednou jela, tak jsem ji našla na keramickém kroužku, který vedla. Připomnělo mi to dobu, kdy tam jezdil na keramický kroužek i můj syn, kterému je už 21 let a že ho to bavilo," vzpomínala Marie Hrdinová, která je také starostkou mirovického Sokola. Uvědomila si, že je škoda, že keramická pec v mirovické škole není využitá a napadlo ji kroužek zase oživit. „Nápad se líbil i řediteli školy. Jen jsme ze začátku měli problém s elektrickým připojením pece. Elektrikář nám pak poradil využít prostory, kde se učí předmět domácnost, protože tady je na zapojení pece vhodný jistič," vysvětlila Marie Hrdinová.

Při keramickém kroužku zakrývá stoly dvojitými ubrusy, aby ty určené na výuku děti nezašpinily. Systém má dobře promyšlený, takže učebnu opouští Marie Hrdinová úplně čistou.

V letošním školním roce chodí na kroužek dvacet dětí, a to od druhé až po devátou třídu. Dělí se do dvou skupin. První chodí od 14 do 15 hodin a druhá od 15 do 16 hodin, ale stává se často, že některé děti zůstanou na kroužku obě hodiny. „Měli jsme delší přestávku, protože byly jarní prázdniny, ale jinak se scházíme každé úterý. Děti si tak mohou snáze dokončit své výrobky – namalovat si je glazurami a podobně," dodala Marie Hrdinová. Podle ní je důležité, že si mohou děti vyzkoušet trojrozměrné tvoření, které jim pomáhá rozvíjet zručnost i myšlení. Samy si tu vyzkoušejí, co jde z materiálu vyrobit, aby se jim to při výpalu nerozpadlo.

„Jsem ráda, že děti přicházejí často s vlastními nápady. Většinou si udělají jeden tématicky společný výrobek a pak si tvoří, co chtějí," upřesnila Marie Hrdinová. Výrobky mají většinou drobnější, protože mají malou pec na výpal. Dětem to ale dostatečně vyhovuje. Vypálené výrobky si vždy odnášejí domů.

Kolik kroužek stojí rodiče

Na každé pololetí zaplatí děti za kroužek 250 korun, za rok tedy 500 korun. Vybrané peníze slouží na nákup pracovních pomůcek a materiálu – hlíny a glazur. Děti si nemusí na kroužek vůbec nic nosit.
Elektriku, vodu a mycí prostředky hradí škola.

Autor Stanislava Koblihová