Zkušenosti dětských pacientů s drogami se týkají jak ilegálních návykových látek, tak těch volně dostupných. „S pacienty, jejichž hospitalizace souvisí s drogami, se setkáváme několikrát do měsíce. Ať už jde o děti, které samy omamnou a psychotropní látku užily a s následnými potíži se u nás léčily, nebo o novorozence drogově závislých matek,“ uvedl primář Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Písek Karel Chytrý.

Takoví novorozenci se často rodí předčasně a první dny po porodu jeví abstinenční příznaky, jak přiblížil lékař píseckého Neonatologického oddělení Karel Růžička. „Novorozenecký abstinenční syndrom se projevuje například podrážděností, křečemi, poruchami spánku, zvracením a průjmem," popsal s tím, že intenzitu těchto příznaků ovlivňuje druh návykové látky, frekvence užívání i délka závislosti.

Podobné symptomy mají děti, které omamnou látku samy požily. Do nemocnice často dorazí kvůli křečím, zvracení či úzkostem. Většinou jde podle primáře Karla Chytrého o teenagery. „Na vině je buď ilegální droga, například pervitin, nebo volně dostupná látka typu HHC, kratom, nikotinové sáčky, alkohol, popřípadě různé kombinace těchto látek,“ poznamenal Karel Chytrý.

Enormnímu nárůstu dětských drogových případů se lékaři přizpůsobili už při příjmu pacientů. „Když jsme dříve přijímali dítě ve špatném stavu, tak jsme mezi původce těchto obtíží drogy hned nezahrnovali. Dnes je naopak máme mezi hlavními možnými příčinami a přizpůsobujeme tomu i vyšetřování pacientů. Díky včasné diagnostice můžeme rychleji zahájit léčbu. Ani poté, co vyřešíme akutní stav, ale nemá pacient vyhráno. Aby se k nám s podobnými nebo dalšími navazujícími potíži znovu nedostal, čeká ho zpravidla dlouhodobá léčba závislosti,“ dodal primář.

Akutní stavy související s užíváním drog se netýkají pouze dětského oddělení. Na rostoucí počet případů upozorňují například také internisté, anesteziologové a další odborníci. Omamným a psychotropním látkám se například věnují ve své kazuistice (pozn. případové studii) David Randák a Pavel Malina z Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek a Ladislav Gergely z Interního oddělení. Společně popsali případ padesátníka, kterého do nemocnice přijali v bezvědomí. „Pacient u nás byl hospitalizován už před lety, tehdy měl z neobjasněných příčin horečku. Tentokrát mu z neznámých důvodů selhávaly dechové funkce i ledviny. Předpokládáme, že na počátku tohoto stavu byly drogy, které způsobily takzvaný serotoninový syndrom. Zjednodušeně, šlo o otravu drogami,“ řekl Pavel Malina, primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek.

Dětské a dorostové oddělení písecké nemocnice se člení na novorozenecké oddělení, neonatologické oddělení a na oddělení pro děti a dorost. Novorozeneckým oddělením projde ročně kolem tisícovky malých pacientů. Téměř polovina z nich pochází z jiných okresů a v Písku se narodí díky volbě svých rodičů. Neonatologické oddělení patří mezi 15 akreditovaných perinatologických center intermediární péče v České republice, která soustřeďují riziková a patologická těhotenství a předčasné porody lehce nezralých dětí. Kromě fyziologických novorozenců se stará také o ty s ohrožením životních funkcí, někdy i s potřebou neinvazivní dechové podpory. Těm je určena neonatologická jednotka intenzívní péče. Oddělení pro děti a dorost poskytuje komplexní péči dětem do jejich devatenáctých narozenin. Vedle ambulancí má lůžkovou část s osmi pokoji. Jeho součástí je také jednotka intenzívní péče pro děti a dorost, kde se soustřeďují dětští pacienti po operacích, úrazech, s poruchami vnitřního prostředí a po epileptických záchvatech.