„Jedná se o koncepční studii, která se bude na základě podnětů občanů ještě upravovat. Při její tvorbě jsme kladli důraz na zachování vzrostlé zeleně a zároveň jsme se snažili vyřešit parkování, zajistit příjezdy k domům a umožnit před nimi krátkodobé parkování,“ upřesnila.

Při tvorbě studie vycházeli její autoři mimo jiné z návrhů na úpravu sídliště podaných do participativního rozpočtu. Zohlednili i požadavky z petice obyvatel sídliště, které se týkaly například vybudování nových parkovacích míst a krátkodobých stání před některými domy, úpravy vnitrobloku za Olympií a prostoru před ní, oprav chodníků nebo jejich rozšíření.

Autoři studie navrhli například navýšení parkovacích míst ze současných 300 na 395. Poukázali na to, že na sídlišti je v současnosti dalších 80 „nelegálních“ parkovacích stání, protože lidé ve snaze parkovat co nejblíže svému domu auto odstaví na jakémkoli místě. Vybudování některých nových parkovacích míst by bylo podle návrhu na úkor zelených pásů u domů. Obyvatelé lokality ale při diskusi odmítli, že by na sídlišti bylo parkovacích míst málo. Vše je podle některých názorů o lidech, kteří jsou líní dojít na vzdálenější parkoviště.

Debata se občas nesla ve znamení skákání do řeči a ostřejších slov.Debata se občas nesla ve znamení skákání do řeči a ostřejších slov.Zdroj: Město Písek

V rámci dopravního řešení lokality navrhli architekti také zjednosměrnění ulice 17. listopadu a zprovoznění propojky ulice Dr. Milady Horákové se Šobrovou ulicí. I tady ale návrh narazil na odpor některých obyvatel. Lidé se totiž bojí většího provozu, který by podle nich opatření přineslo.

Studie řeší i vnitroblok sídliště, kde na základě dřívějších podnětů občanů navrhuje vodní prvek, přístřešky a mlatové pěšiny. Počítá se se zachováním dětského hřiště, parkovou úpravou zeleně, odstraněním keřových pater a výsadbou nových stromů i okrasné zeleně.

S návrhem studie budou architekti ještě pracovat. Zanesou do něj návrhy a připomínky, které občané doručí. Finální podobu studie by měli představit do konce tohoto roku. Lidé mohou zasílat své podněty a připomínky do pátku 17. září. Studii si zájemci mohou prohlédnout na webových stránkách města, pod záložkou Rozvoj města a investice.