Na programu byly semináře o hospodaření s vodou v krajině a společná zemědělská politika po roce 2020. Návštěvníci si mohli také prohlédnout celý areál školního statku, historické zemědělské stroje, ale i moderní techniku.

Viděli také práci s koňmi, stříhání ovcí, ukázku práce se včelami, kováře a podkováře při práci a mnoho dalšího.