První troje roráty byly se středověkými českými zpěvy, nyní budou se zpěvy z montseratského kláštera poblíž Barcelony.

Zveme všechny unavené současnými protiepidemickými opatřeními, vyhořelé a očekávající, aby si přišli pro povzbuzení cestou do práce, tak jak se to osvědčilo našim předkům, kteří takto chodili v adventu denně.

Václav Boček st.