Tou byla již tradiční návštěva žáků Domova mládeže v Budějovické ulici, kteří pro děti z družiny připravili zábavně - soutěžní Pohádkové odpoledne. Deštivé a chladné počasí, které ve středu 29. května v Písku panovalo, nám však neumožnilo plánovaný pobyt na školním hřišti. V zámky princezen a rytířů, tajemná doupata čertů a draků, lesy a rybníky plné vlků, víl a hastrmanů se tedy proměnila školní aula a přilehlé chodby a třídy. Děti si u patnácti pohádkových stanovišť – např. u Karkulky, čertic, princezen, rytířů, vodníků, světlušek, Popelky či černokněžníka mohly ověřit své schopnosti a dovednosti, paměť i rychlost - např. přebíraly hrách a čočku, prohazovaly míčky otevřenou pusou žabáka, navlékaly korálky nebo háčky, házely kroužky, lovily rybičky, tančily a také skákaly v pytlích. Zúčastnilo se téměř 150 dětí, všechny se těšily, a před každým závodištěm se proto tvořily dlouhé fronty. Všichni naši malí svěřenci nás ale překvapili a potěšili nejen nadšením, se kterým do všech soutěží šli, ale hlavně ukázněností a tím, jak byli hodní, ohleduplní a trpěliví. Za každý dobře splněný úkol žáci obdrželi od pohádkové postavy malé razítko na kartičku se svým jménem a ti nejlepší později od svých vychovatelek také malou odměnu.

Děti ze školní družiny mají podobná setkání velmi rády. Děkujeme tedy žákům Domova mládeže a jejich vychovatelkám za přípravu celé akce – od kostýmů přes pomůcky a rekvizity, až po milý, vstřícný a přátelský přístup k našim dětem. Touto akcí tak pokračuje spolupráce mezi ZŠ E. Beneše a DM Písek a naše malé děti své velké kamarády vždy rády přivítají. Těšíme se již na setkání u příležitosti MDD v roce 2020.

Radka Zapletalová, vedoucí vychovatelka školní družiny