Dělají mažoretky sport, nebo kulturu? To je jedna z otázek, kterou řešili zastupitelé na posledním zasedání. Nakonec se neřídili zamítavým doporučením sportovní komise a mažoretkám, které žádaly o 37 tisíc korun ze sportovního fondu, přidělili 25 tisíc korun.

Dělají mažoretky sport nebo kulturu? Hlasujte v anketě vpravo vedle článku!

Sportovní komise pod vedením komunisty Václava Reichla nedoporučila schválit příspěvek pro mažoretky, což odůvodnila jejich nejasným zařazením.

„Občanské sdružení Mažoretky není vedeno pod Českým svazem tělesné výchovy jako sportovní organizace. Z tohoto důvodu jsme nedoporučili poskytnutí příspěvku. Členové komise navrhli, aby mažoretky požádaly v příštím roce o příspěvek na volnočasové aktivity,” uvádí zápis ze zasedání komise.

Podle manažerky Občanského sdružení Mažoretky Písek Andrey Žákové je složité rozhodnout, kam zařadit mažoretky.

„Je to dlouholetý problém. Jsme sportovci, ale děláme i kulturu,” uvedla Žáková. „Dosud jsme byly brány spíše jako zástupci kultury. Na sportovní akce, jako jsou mistrovství, budeme žádat z příspěvků na sport a na různá veřejná vystoupení z grantů na kulturu,” doplnila Žáková.

Písecké mažoretky jsou členkami International Majorettsport Association a fungují jako občanské sdružení.

„Z příspěvku máme radost, každá koruna je pro nás dobrá. Do sportu ale patříme určitě, vždyť i soutěže, na které jezdíme, jsou označovány jako soutěže v mažoretkovém sportu,” dodala Žáková.

Mažoretky požadovaly 37 161 korun. Tolik je stála účast na Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu 2010.

„Víme, že mažoretky vyvíjejí kvalitní činnost. Myslím, že bychom měli najít odvahu a zařadit je konečně do kultury, nebo do sportu. Myslím ale, že mají blíže ke sportu. Proto navrhuji poskytnout jim 25 tisíc korun,” navrhl nový radní za TOP 09 Rudolf Tyll. Jeho návrh nakonec zastupitelé schválili.

Sportovní komise, ovšem v jiném složení, vyslovila kontroverzní názor už v září minulého roku. Tehdy nedoporučila schválit mimořádný příspěvek pro sportovce s tím, že jejich úspěchy vlastně úspěchy nejsou.