Město Písek přikročilo ke zvýšení místního koeficientu poprvé od roku 1992. Spolu s vládou schváleným konsolidačním balíčkem to přináší nemalý nárůst daně z nemovitosti. Obyvatelé města tak zaplatí 2,5krát více než dosud, což se setkalo s vlnou kritiky. Opoziční zastupitelé se dokonce snažili rozhodnutí zvrátit. Vyčítali především špatné načasování.

Jak však uvedl během projednávání starosta Michal Čapek, náklady rostou nejen lidem, ale také městu. „Chápu, že to není populární rozhodnutí, ale nedá se nic dělat. Nevybíráme peníze, abychom si zvýšili platy nebo nabírali další úředníky. Jsou to peníze, které půjdou zpátky lidem," zmínil s tím, že peníze vybírané prostřednictvím daně z nemovitosti se využívají například na údržbou veřejného prostoru, komunikací, parků a dalších věcí. I přes navýšení místního koeficientu patří Písek mezi ty přívětivější jihočeská okresní města. Například ve Strakonicích, Táboře či Jindřichově Hradci je hodnota místního koeficientu 2.

Peníze. Ilustrační snímek
Písek zvýší daň z nemovitosti. Pokud projde změna i vládou, cena vzroste 2,5krát

Modelové příklady bytů a domu v Písku:

Garsonka 35 m2: 35 m2 x 1,22 = 43 x sazba 3,50 x koef. podle počtu obyvatel 3,5 = 527 x místní koeficient 1,4 = 738 korun

Byt 50 m2: 50 m2 x 1,22 = 61 x sazba 3,50 x koef. podle počtu obyvatel 3,5 = 748 x místní koeficient 1,4 = 1048 korun

Byt 80 m2: 80 m2 x 1,22 = 98 x sazba 3,50 x koef. podle počtu obyvatel 3,5 = 1201 x místní koeficient 1,4 = 1682 korun

Rodinný dům s dalším nadzemním podlažím a zastavěnou plochou 140 m2: 140 m2 x (sazba 3,50 + zvýšená sazba za další nadzemní podlaží 1,4) x koef. podle počtu obyvatel 3,5 = 2401 x místní koeficient 1,4 = 3362 korun

Pro výpočet daně z nemovitostí je potřeba znát základní sazby a koeficienty, kterých je celá řada. Vypočtená daň se dále násobí inflačním koeficientem a místním koeficientem. Místní koeficient si obec určuje sama. Pohybuje se v rozmezí od 0,5 do 5. Základní sazba v případě budovy obytného domu, mezi které se řadí rodinný dům, bytový dům nebo obytná část zemědělské usedlosti, stoupla za metr čtvereční ze 2 korun na 3,50. Při výpočtu daně z bytu se vychází z podlahové plochy bytu. Podlahová plocha bytu se násobí koeficientem 1,22 nebo 1,20 a vznikne tak upravená podlahová plocha, která je základem daně z jednotek.

Kromě zvýšení sazeb na téměř dvojnásobek navíc nově některým lidem vzniká povinnost platit daně za užívání pozemku nebo budovy, které jsou v majetku Státního pozemkového úřadu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Mnohé změny provede finanční správa sama, zhruba 100 tisícům poplatníků v rámci celé republiky ale nově vzniká povinnost podat do 31. ledna daňové přiznání.

Zásadní změny v dani z nemovitosti přinesl od ledna vládní konsolidační balíček. Došlo například k přesunu některých staveb do jiné sazby. Týká se to zejména garáží. Nově se bude zdanění řídit podle údajů v katastru nemovitostí. Pokud například majitel garáže evidované takto v katastru nemovitostí přiznává tuto stavbu jinak než garáž, typicky jako příslušenství k obytnému domu nebo jako ostatní zdanitelnou stavbu, protože tam neparkuje auto, ale používá ji například jako sklad zahradního nářadí nebo ovoce, vzniká mu nově povinnost podat v lednu daňové přiznání a v něm tuto stavbu přiznat se sazbou daně pro garáž.

Z důvodu změny výše sazeb ale poplatník nemusí podávat daňové přiznání. Konkrétní výměr daně z nemovitosti každému majiteli zašle finanční úřad během jarních měsíců. Pokud ale někdo koupil nemovitost v roce 2023, případně změnil účel užívání, musí do konce ledna podat daňové přiznání.

Jak vypočítat daň z bytu?

• Základem daně je výměra upravené podlahové plochy zdanitelné jednotky (bytu), upravená podlahová plocha je součinem výměry podlahové plochy zdanitelné jednotky a koeficientu 1,22 nebo 1,20.

• Koeficient 1,22 se použije pro zdanitelnou jednotku v bytovém domě, pokud je její součástí podíl na pozemku nebo pokud je vlastník jednotky spoluvlastníkem jiného pozemku ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek užívaného společně s těmito jednotkami.

Koeficient 1,20 se použije pro zdanitelnou jednotku v bytovém domě, k němuž se nevztahuje žádný spoluvlastnický podíl na pozemcích, anebo pokud se zdanitelná jednotka nachází v budově, která není bytovým domem.

• Základní sazba daně pro zdanitelnou jednotku užívanou k bydlení je 3,50 Kč/m2. Výsledná sazba daně se vypočte jako součin základní sazby daně a koeficientu podle počtu obyvatel.

• Daň z bytu je součinem základu daně a výsledné sazby. Následně se daň z bytu vynásobí inflačním koeficientem, který je pro rok 2024 – 1,0. Na závěr se daň z bytu vynásobí místním koeficientem, který si stanoví obec obecně závaznou vyhláškou v rozmezí 0,5 - 5. Pokud obec místní koeficient nestanovila, počítá se s koeficientem 1,0.