Aby se mohla Družba srovnat se zemí a na jejím místě vyrůst byty a komerční prostory, je třeba změnit územní plán města Písku. Ten je v současné době se záměrem v rozporu. Společnost Urban survival, která zastupuje majitele dotčených pozemků, tak žádá o změnu územního plánu č. 7, a to zkráceným postupem. Její schválení budou řešit písečtí zastupitelé na čtvrtečním jednání.

Návrh na pořízení změny územního plánu se vztahuje k objektu Družby a přiléhajícímu okolí. Investor plánuje odstranění objektu Družby, sousední prodejny COOP a dalších dvou budov, které jsou všechny v nevyhovujícím stavu, jak uvádí studie. Místo těchto objektů by měly na místě ve dvou etapách vyrůst bytové domy s celkovým počtem 167 družstevních bytů, které doplní prostory pro komerční využití.

Úřad územního plánování, který se žádostí o změnu územního plánu zabýval, s návrhem souhlasí. Jak uvádí, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se jeví jako realizovatelné. Zásadní podmínkou bude vybudování dostatečných kapacit pro parkování. Podle odboru dopravy MÚ Písek není možné, aby se jakkoli omezila kapacita parkovacích a odstavných stání v sídlišti Jih, kde jsou už v současné době v tomto ohledu problémy. Pokud stavba zasáhne do veřejných parkovacích kapacit, bude investor muset zajistit jejich plnohodnotnou náhradu.

Tématu se budeme více věnovat po projednání zastupitelstvem města Písku.