Starosta Ivan Radosta se na průmyslovou zónu nedívá jako na něco světoborného. „Ze všech jednání, která vedeme, nevyplývá, že by se do Milevska, i kdybychom měli sebekrásnější zónu, hrnula spousta firem," řekl na zasedání zastupitelů starosta, podle kterého nikdo nebyl zatím schopný říci, kolik bude vybudování zóny stát.

„Také vedeme jednání, byť zatím ne příliš úspěšná, o průmyslové zóně, která by se nabízela v areálu ZVVZ," popsal starosta.

To překvapilo zastupitele Zdeňka Herouta, který se ptal na podrobnosti o možné zóně v areálu ZVVZ. Podle starosty jednají o využití zhruba sedmi hektarů. „Kdyby firma přišla v krátkém období, měli bychom jí co nabídnout," odůvodnil starosta snahy.

Kdyby se město upínalo tímto směrem, byla by to podle Zdeňka Herouta cesta nikam, protože v této době má město vykoupené pozemky pro svoji průmyslovou zónu.

Zastupitel Bohuslav Beneš, který je členem investiční komise, podotkl, že prostor pro podnikání v areálu ZVVZ má výhody. „Sedm hektarů je tu od roku 1990 a původní předpoklad byl prodej za dvě stě korun za metr, což nejsou žádné velké peníze. Je tu kanalizace, voda, silnice, elektrika a předpokládá se tu na rozdíl od naší průmyslové zóny, že by tu byli i menší podnikatelé. Pozemky byly k dispozici, ale padlo to. Myslím, že majitel už ztratil zájem je prodat," komentoval situaci Bohuslav Beneš, jeden ze služebně nejstarších zastupitelů. 
  

Město v lokalitě Dukelská už prodalo některé pozemky, a to firmám, které zde podnikají. Chtěly si rozšířit zázemí.