Na D4 bude na území ORP Písek na základě požadavku státu osm úsekových radarů (čtyři v každém směru) a jedna vysokorychlostní váha. Ta by měla být umístěna u Krsic směrem do Prahy. První měřený úsek má být hned od Krašovic ke křižovatce s odbočkou na Strakonice.

Přestupky bude zpracovávat písecký odbor dopravy, který se musí s rapidním navýšením agendy popasovat. „Na základě zkušeností z měst, kde již tuto agendu zajišťují, se dá ročně očekávat 20 až 30 tisíc přestupků týkajících se překročení maximální povolené rychlosti a kolem sta tisíc přestupků zjištěných při vysokorychlostním vážení," vyčíslil místostarosta s tím, že takový nárůst administrativy nelze zvládnout při stávajícím počtu zaměstnanců úřadu. „Budeme muset přijmout nové úředníky speciálně kvůli této agendě. Dobrá zpráva je, že si výběrem pokut na sebe vydělají, a navíc budou generovat zisk, který bude součástí městského rozpočtu,“ nastínil Josef Soumar.

O bezpečnost se při akci postará MI Security.
Silné vozy a charitativní přesah. Sraz sporťáků v Písku podpoří malého Bertíka

Město si zpracovalo personální audit, ze kterého vzešlo, že část agendy převezmou stávající zaměstnanci, avšak na velkou část agendy bude třeba nabrat nové pracovníky, celkem šest. Tři budou administrovat úsekové měření, správní řízení a výzvy k zaplacení pokuty, další bude potřeba na zajištění vymáhání pohledávek a jeden také na vysokorychlostní vážení. Nutný bude i jeden pracovník IT. Kvůli nové agendě bude totiž třeba pořídit nový software. „Na tento systém budeme v budoucnu moci napojit další úsekové měření v Písku i okolních obcích,“ uvedl Josef Soumar.

„Odhadujeme, že náklady spojené se zprovozněním nové agendy budou kolem čtyř milionů korun – jedná se o nákup hardware, software i vybavení kanceláří. Roční provozní náklady by pak měly dosahovat zhruba 6,6 milionu korun. Vše bude muset uhradit město, Ministerstvo dopravy ČR nám žádný příspěvek neposkytne,“ vysvětlil místostarosta. Na pokutách by úředníci měli odhadem vybrat kolem 16 milionů korun ročně. To se však bude odvíjet od toho, kolik řidičů bude dělat přestupky.

Protihluková zeď u Lidlu pod rukama sprejerů prokoukla.
Práce sprejerů u nádraží se líbí. Město hledá další plochu pro legální graffiti

Městu zůstává 100 % z vybrané pokuty za překročení povolené rychlosti včetně nákladů na správní řízení a 30 % z vybraných pokut v případě přestupku zjištěném při vysokorychlostním vážení. „Zbytek vybrané částky v tomto případě město odvádí státu. Pokud zaplatí přestupce v příkazním řízení, snižuje se pokuta i příjem obce na polovinu,“ doplnil Josef Soumar. „Podle praxe z jiných měst předpokládáme, že agenda vysokorychlostního vážení nebude pravděpodobně zisková, ale agenda úsekového měření rychlosti by měla pokrýt tuto ztrátu i související provozní a technické výdaje a přinést městu zisk,“ poznamenal místostarosta a dodal: „V žádném případě z nové administrativní zátěže a nutnosti přijmout nové úředníky radost nemáme. Musíme ale splnit povinnost danou zákonem.“