Novou cyklotrasu, kterou v Milevsku vybudují, podpoří i peníze, které město ušetřilo za zimní údržbu.

„Takže je zase vrátíme do dopravy," poznamenal starosta Zdeněk Herout.

Financování nové cyklotrasy, kterou budou po obou stranách lemovat stromy,  dořešené není. „Zakázku pro nás budou dělat služby města. Na celou stavbu nemáme v rozpočtu peníze. Bude stát přes dva miliony korun včetně DPH a my máme milion," vysvětil starosta Zdeněk Herout a doplnil, že v květnu budou žádat zastupitele o uvolnění peněz.

„Zdroje na vybudování cyklotrasy máme, rozpočtovou změnu ve výši 750 tisíc korun musí schválit zastupitelé," připomněl místostarosta Martin Třeštík.

Město bude výstavbu cyklotrasy platit ze svého, nákup zeleně  pak podle slov starosty podpořila dotace.

Cyklotrasa povede po poli, kde dříve cesta byla.  „Byla kdysi přeoraná a my ji dáváme do původního stavu. Je pravdou, když se cesta jednou zničí, obnovit ji je těžké. Na vše musí být projekty. To nás zdrželo," vysvětlil starosta.

Milevsko už vyřešilo majetkoprávní vztahy. S majiteli směnilo pozemky, které na vybudování cesty potřebovalo.

Služby města Milevska postaví  cestu za cenu 2,054 milionu korun  včetně DPH. „Nabídky ostatních firem byly vyšší," doplnil Zdeněk Herout.