Prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí mezi Vltavou a Otavou získaly zmíněné obce dotaci z krajského Programu obnovy venkova v celkové částce 360 tisíc korun.

„Každá obec dostala stejný podíl, tedy 90 tisíc korun. Všechno, co bylo nad rámec dotace, si obec platila z vlastních zdrojů," uvedl předseda dobrovolného svazku Petr Kápl.

Dodal, že se jedná o jedenáctou etapu společného projektu svazku Cestovním ruchem za rozvoj cykloturistiky, kterého se účastní třináct vesnic.

Například v Klukách byla opravena část cyklostezky od hřbitova na Dobešice. „Jedná se o mlatovou cestu. Byla opravena polovina její délky. Příští rok bychom chtěli opravu dokončit," uvedla starostka obce Jana Hrdinová. Celkové náklady činily přes 309 tisíc korun, z toho bylo zaplaceno přes 214 tisíc korun z obecního rozpočtu.